Referater

Styregruppemøde mandag den 29/4 kl. 19.00 i Ungehuset

 • Referater, hvor? – hjemmeside og FB
 • Konstituering, formand, talsmand og….? – Jacob fmd – Mads talsmand – Anders kioskansvarlig – Anders og Jacob medlemsansvarlig.
 • Deltager til bestyrelsesmøde 6. maj kl. 19.00 (brugsens lokale) – To valgt, Jesper og Mads (Jacob suppleant)
 • Opfølgning på aftaler – mangler bio (Dres skaffer navn), mangler politiker (Dres), mangler E-sport (Dres). Skolen på vej (Jacob og Mads), Ungdomsskolen på vej (Dres møder torsdag)
 • Husregler – udleje og adgang – nej til udleje til fester
 • Demo CPSMS
 • Demo www.vesterhavsklubben.dk

Medlemsmøde for alle medlemmer torsdag den 25/4 kl. 18.00

A – Eske fra Kondens deltager:

 • Valg af en der skriver referat – Dres
 • Udstillingsåbningen, referat – Succes, over 150 gæster, mange spørgsmål fra unge fremmødte
 • Holdning til fremtidig byggeri – total opbakning, alle unge + backup-gruppen er overbeviste (nogle lidt delvist, bl.a. Dres) om at særdeles mange flere unge vil få øjnene op for mulighederne og benytte huset efter projektet. Det skal afklares ang. biograf-samarbejde (Vivi og Dres), skolesamarbejde (Jacob), Ungdomsskolen (Dres), kommunal samarbejde (Dres), E-sports-muligheder (Dres). Projektor og udstyr afklares (Dres og Eske)
 • Styring af fremtidig byggeri og forandringer – Dres og Eske afklarer meget hurtigt om det skal opdeles i nybyggeri og renovering, p.g.a. udbudsreglernes tærskel på 3 mill ex. moms. Anlægsbudget og finansiering tilrettes med egenarbejde m.m. og færdigbehandles på et Skype-møde med Eske og de unge d. 3. maj, og forelægges så bestyrelsen d. 6. maj, samt fondene på et møde 9. Maj.
 • maj møde med LOA og Realdania – deltager: Styregruppen, Dres, Malene, 2 fra bestyrelsen, kommunen(?). Inden da afklares samarbejdsmuligheder, se ovenfor

B – Fællesmøde uden Eske (ca. kl. 19.00):

 • Gennemgang af vilkår og regler m.m. for medlemskab – gruppens navn ændret til Vesterhavsgruppen, huset til klubhuset, samt mindre tilrettelser
 • Valg til styregruppen – Jacob-Mads-Anders-Jesper-Vivi-Anne
 • Kontingenter – uændret, 200,- helårligt, 100,- halvårligt, opkræves når bestyrelsen den 6. Maj har godkendt det.
 • Vilkår for huset – kiosk, box, udleje etc. – styregruppemøde 29. april 19.00
 • Summercamp, lidt info – uge 27, ved at være på plads, Anne og Cecillie styrer, møde med DGI tirsdag d. 30/4 kl. 15. Aftalt hjælp til grill torsdag i uge 27.
 • Demo – CPSMS – styregruppemøde 29. april 19.00
 • Demo – vesterhavsklubben.dk – styregruppemøde 29. april 19.00
 • Facebook og hjemmeside o.l. – navn m.m – navne ændres til Vesterhavsklubben (Jacob), og den åbne gruppe fjernes, mens den lukkede gruppe plus FB-siden beholdes.

25-3-2019, fællesmøde

Ang. lørdag d. 13/4:
PR
Flag med logo på fremstilles (Dres afventer pris fra Ringkøbing Skilte))
Ann. i Torsdagsavisen + Holstebroposten, PM til alle aviser og lokal radio/TV
Boost på Facebook, max. Kr. 1.000 (Anders og Jacob)
Brochurer
Elias kontakter P4 ang. evt. indslag.
I PM fjernes tidspunktet ”….fra 12.30” idet det kan misforstås, så man tror at der er frokost for alle!
Plakatstander opsættes ved vejen (Dres)
Hjemmeside med navnet Vesterhavsklubben oprettes til almen envejs info, referater, tilmelding etc. (Dres)
OBS: Afvent færdigt program, godkendelse af indslag (musik?)
Frokost
Kun for backupgruppe, de unge, borgmester, Kondens, fondene, kommunen(?) – anslået ca. 30. Jacob koordinerer med Fjand Gårdbutik
Beværtning
Kaffe og kage – alle spørger lidt rundt og evt. bagning og melder tilbage til Dres, så vi ved om der skal suppleres med køb (Dres skriver på Facebook)
Talere-optræden
Musikalsk indslag, Staby Efterskole, Holstebro Musikskole (Dres har spurgt, Samal fra Staby følger op men ved først besked torsdag efter 17)
Struktur
Hjælp til køkken: Birthe Jensen + ? (Anders finder navne)
Summercamp og DGI møde
Pigerne og DGI holder møde tirsdag d. 2/4 ang. ide og indhold (Dres koordinerer)
—————–
E-sport
Afventer indsats til efter 13. april
Kiosksalg styring
Tages op på medlemsmødet sidst i april
SMS info
Via CPSMS – der oprettes e-tilmelding (gratis) og gruppe-kommunikation via SMS fra hjemmeside (Dres). Pris pr. SMS er 30 øre, så det skal kun bruges til vigtig info, såsom opkrævning og mødeindkaldelser etc

Comments are closed.