Information

26-9-2019:

Kondens Arkitekter har nu afleveret et nyt projekt, udarbejdet sammen med de unge, og til et anlægsbudget 3 mill. kr. Det er nu godkendt af bestyrelsen, og styregruppen skal nu til at arrangere indsamlinger, projektstyring osv. Det sker på et stormøde i oktober, hvor alle fra Vesterhavsklyngen bliver indbudt.

13-8-2019:

Vesterhavsklyngens bestyrelse og de unges styregruppe har nu vedtaget at et nyt anlægsbudget må lyde på max. 3 mill. kr. incl. moms, og Kondens Arkitekterne får denne opgave. Samtidigt forbereder styregruppen møder om finansieringen, bl.a. sammen med alle interesserede fra området, og der startes et byggeri af et redskabsskur med frivillig arbejdskraft. Udover det fremsendes nu forskellige ansøgninger til fonde etc.

19-6-2019:

Vesterhavsklyngens bestyrelse har den 18. juni 2019 besluttet at kontingentet i Vesterhavsklubben indtil videre er kr. 0,-. Det skyldes den lange proces med udvikling af klubhuset, så indtil det står færdigt skal der ikke indbetales kontingent.

Men for at alle kan være nogenlunde sikre på at der er opbakning til projekt Vesterhavsklubben, og dermed investeringer i klubhuset, så skal alle unge der er 15 – 25 år, og som gerne vil være med, stadigvæk tilmeldes med navn, adresse, tlf. nr. og fødselsår.

10-5-2019:

Efter et møde 9. maj med de to fonde må det erkendes, at budgettet på over 5 mill. kr. er en udfordring, der mangler stadigvæk en stor sum penge. Det betyder nogle ugers arbejde med ansøgninger og måske justeringer af projektet. Fondene præsenterede forslag til justeringer, og bevilgede også penge til videre bearbejdning, hvilket betyder et par omgange mere med arkitekten og de unge.

15-4-2019:

I forbindelse med flere møder i efteråret 2017 om etablering af Vesterhavsklyngen, opstod der helt spontant en alternativ møderække blandt de unge i området, for at afdække de unges behov og ønsker.

Det ene møde førte til det andet osv. mens deltager antallet voksede fra 8-10 stykker til 25 medlemmer. En liste med udfordringer og ideer blev udfærdiget, og allerøverst stod der anført som et ønske: “Vores eget sted”. Og kort efter, i forsommeren 2018, blev klubhuset på Skråvej 2b i Staby, overdraget fra Staby-Husby Gymnastik- og Ungdomsforening til Vesterhavsklyngen, da det ikke rigtigt blev benyttet længere.

I mellemtiden blev det ønsket at udvide antallet af mulige brugere af dette sted, så projektet blev et tilbud til alle unge 15-25 år i postnummer 6990.

Der kom turbo på, da Fonden Realdania og Lokale- og Anlægsfonden hver især tilbød at støtte et udviklingsprojekt med kr. 100.000,-, hvilket gjorde at arkitektfirmaet Kondens vandt en idekonkurrence, og derefter arbejdede sammen med de unge i 5 weekender primo 2019, med henblik på at tegne et “nationalt eksempelprojekt for unge i landdistrikter”.

Dette udviklingsprojekt, nu kaldet “Vesterhavsklubben”, blev præsenteret på en udstilling lørdag den 13. april, hvor omkring 150 nysgerrige så projektet og budgetterne. Næste skridt handler om at få det finansieret og gennemført

Comments are closed.